Que hương

Description

Đưa vào nhà bạn que Hương thơm tuyệt vời của chúng tôi. Hương thơm có nhiều loại nước hoa để tạo cảm giác trong bất kỳ dịp nào.

Hướng dẫn: Cắm que hương vào lư hương và đốt.

Cảnh báo: Để xa thú cưng, trẻ em và các vật dụng dễ cháy.

Menu